Sinyal SMS sepanjang jalan.

Dalam menapaki jalan kehidupan manusia dibekali dengan petunjuk jalan dan
denah menuju kehadiratNya. Kitab suci terakhir, Al Qur’anul Karim diturunkan dari
langit sebagai pembeda yang hak dengan yang batil, sebagai cahaya yang menerangi
jalan kebenaran dan sebagai konfirmasi rahmatan lil alamiin. Disamping itu ummat
Islam diberi banyak contoh dan teladan dan petunjuk pelaksanaan ajaran yang terdapat
dalam Al Hadith. Bahkan dianjurkan untuk membaca fenomena dan peristiwa di bumi
dan alam raya, yang terjadi pada masa lalu dan sekarang, untuk ditarik hikmah dari
kejadian agar manusia sadar atas kekeliruan yang pernah dibuat oleh pendahulunya serta
teladan dari kebaikan dan manfaat kebajikan yang dipertunjukkan oleh manusia dan alam
sekelilingnya. Karena kasih sayangNya kepada mahluk manusia, di sepanjang jalan yang
ditempuh, Allah swt. senantiasa mengirim sinyal SMS (‘short messages from sky’)
kedalam hati nurani hambanya agar tidak sesat jalan dan tidak keliru memilih dalam
mengambil keputusan untuk melangkah ke depan. Sinyal ini meskipun akan banyak
menolong manusia dalam memilih alternatif jalan tatkal sampai di persimpangan, tidak
sedikit yang mengabaikannya apalagi berusaha mencoba mengartikan makna pesan
yang terdapat didalamnya, sesuai bunyi surat Al A’raaf ayat 179: “Dan sesungguhnya
Kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka
mempunyai hati, (tetapi) tidak (dipergunakan) untuk memahami ayat-ayat Allah ……”
Dan surat Asy Syamsi ayat 8 dan 9 berbunyi: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang
mensucikan (jiwa)nya “ – “Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotori
(jiwa)nya”.
Ajaran Islam menghendaki pemahaman dan penghayatan yang kaffah,
menyeluruh, tidak parsial, tidak dipilih-pilih mana yang disukai sesuai keinginan hati,
sehingga tuntunan do’a pun meliputi keseluruhan aspek kehidupan yang komprihensip
dunia-akhirat. Permohonan do’a yang diajarkan Nabi Muhammad saw. berikut ini, sesuai
dengan berbagai kondisi, waktu dan kebutuhan serta mampu menghidupkan cahaya hati
nurani:
“Allahumma inna nas’aluka salamatan fid diini” – Ya Allah sesungguhnya kami mohon
kepadaMu keselamatan Agama (Islam) – “Wa ‘afiyatan fil jasadi” – Dan kesehatan
jasmani – “Wa ziyaadatan fil ‘ilmi” – Dan tambahan ilmu – “Wa barakatan fir rizqi” –
Dan rizki yang barokah – “Wa taubatan qablal mauti” – Dan taubat sebelum mati – “Wa
rahmatan ‘indal mauti” – Dan rahmat ketika mati – “Wa maghfiratan ba’dal mauti” –
Dan ampunan sesudah mati – “Allahumma hawwin ‘alainaa fii sakaraatil mauti” – Ya
Allah mudahkanlah kami pada saat sakaratul maut – “Wannajaata minan naari” – Dan
lepaskanlah kami dari api neraka – “Wal ‘afwa ‘indal hisaab” – Dan mendapat maaf
ketika dihisab – “Allahumma a’inni ‘alaa dzikrika wa husni ‘ibaadatika” – Ya Allah
tolonglah daku dalam berdzikir dan memperbaiki ibadah – “Allahummaj’al khaira
‘umurii akhirahu” – Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di akhirnya – “Wa khaira
‘amalii khawaatimahu” – Dan sebaik-baik amal di selesainya – “Wa khaira ayyaamii
yauma alqaaka” – Dan sebai-baik hariku dihari perjumpaan denganMu – “Allahumma
inni a’udzubika minal kufri walfaqri wa’adzaabil qabri” – Ya Allah, sesungguhnya aku
berlindung padaMu dari kekafiran, dan kefakiran dan adzab kubur – “Allahumma inni
a’udzubika minal jubni walbukhli” – Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadaMu
dari kesusahan dan kedukaan – “Wa audzubika minal ‘ajzi walkasali” – Dan aku
berlindung kepadaMu dari lemah kemauan dan rasa malas – “Wa audzubika min
ghalabatid daini wa qahrir rijaali” – Dan aku berlindung kepadaMu dari sifat pengecut,
kikir, banyak hutang dan ikatan (kedzaliman) manusia. Amien yaa Allah yaa Rabbal
‘alamiin.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s